Strojírna Loučná, a.s. Strojírna Loučná, a.s.
O nás Drevárske technológie Spracovanie drevného odpadu
Spracovanie guľatiny a reziva
Manipulačné linky
Náhradné diely
Vzduchotechnika
Oceľové konštrukcie
Oceľové zvarence
Výpalky z ocele
Elektroinštalácia
Jednoúčelové zariadenia
Výrobný program
Strojné vybavenie Referencie Volné miesta Obchodné podmienky Kontakt O nás Strojné vybavenie Referencie Volné miesta Obchodné podmienky Kontakt
Výrobný program

 • Automatizácia a mechanizácia triedenie a spracovanie v skladoch guľatiny, pri využití automatických triedičov guľatiny, osadené odkôrňovačmi, skracovacia stanica s namerovanim, meraním priemerov a dľžok spracovávané hmoty s nasledovným vyhodnocovaním.
 • Automatizácia, mechanizácia, triedenie a spracovanie v pilnicách riešených ako kompletný technologický celok so vstupnými dávkovacími kaskádami, uzly prísunu hmoty k rámovým alebo pásovým pílam, uzly rozoberanie a triedenie spracovaného materiálu s následným vykracováním, omietaním a kapováním bočného reziva. Konečné výstupy tvoria triediče bočného reziva pre vlastné vytriedení spracovaného materiálu.
 • Automatizácia a mechanizácia spracovanie drevného odpadu, ktoré je riešené uzly k sekačkám na drevný odpad alebo drviči drevného odpadu. Doprava štiepkovaného, pilinového alebo poľnohospodárskeho odpadu a iného tuhého paliva do kotolní. Vlastná realizácia zásobníka na odpad vo veľkostiach obsahu 20-200m3 skladovanej hmoty, vrátane vyhrňovacích zariadení.

 • Technický rozvoj technológií

 • Vypracovanie technologické štúdie, simulovanie a modelovanie výrobných procesov, 3D modelovanie, technický rozvoj drevárskych technológií, zhotovenie výkresových dokumentáciu pomocou kresliaceho programu AUTODESK INVENTOR SIMULATION 2011, investičné prepočty (prevádzka a náklady).

 • Strojové zariadenia pre spracovanie a skladovanie drevného odpadu

 • Automatická linka pre spracovanie a skladovanie drevného odpadu
 • Sekačka na drevný odpad SDO 700-200 ; vstup 700 x 200 mm ; 55-75 kW ; 20 prm/h
 • Sekačka na drevný odpad SDO 500-150 ; vstup 500 x 150 mm ; 45-55 kW ; 12 prm/h
 • Sekačka na drevný odpad SDO 400-120 ; vstup 400 x 120 mm ; 30-45 kW ; 6 prm/h
 • Sekačka na drevný odpad SDO 300-100 ; vstup 300 x 100 mm ; 18,5-22 kW ; 2 prm/h
 • Drvič kôry D 700 ; vstup 900 x 600 mm ; 55-75 kW ; 15-25 prm/h
 • Drvič kôry D 300 ; vstup 120 x 360 mm ; 30 kW
 • Silo na piliny, drevný odpad, štiepku, drevený prach, biomasu ; valcové podjazdné s vyhrňovacím rotorom SLP alebo s posuvnou podlahou ; objem 20-200 m³
 • Silo na piliny, drevný odpad, štiepku, drevený prach, biomasu ; valcové so spodnou vyberacou frézou ; objem 80-200 m³
 • Silo na piliny, drevný odpad, štiepku, drevený prach, biomasu ; podjazdné s vyhrňovacím rotorom SLP ; objem 20-60 m³
 • Silo na piliny, drevný odpad, štiepku, drevený prach, biomasu ; kužeľové ; objem 20-60 m³
 • Silo na pelety, drevný odpad, piliny, štiepku, drevený prach, biomasu ; valcové podjazdné s kužeľovou výsypkou ; objem 10-100 m³
 • Silo na biomasu, drevný odpad, piliny, štiepku, drevený prach ; na zmes tuhého paliva, s vyhrňovacím rotorom SLP ; objem 10-80 m³
 • Vyhrňovací zariadenie SLP ( rotor a preosievacie zariadenie ) ; zväzok lístového pera
 • Posuvné podlahy do valcových síl, zásobníkov a kotolní
 • Spodná vyberacia fréza do sila
 • Šnekové vyberacie dno do zásobníka
 • Kontajner vo veľkosti objeme 10-20 m3
 • Dopravník pásový pre transport drevného odpadu, pilín, štiepky, biomasy, poľnohospodárskeho odpadu
 • Dopravník šnekový pre transport drevného odpadu, pilín, štiepky, biomasy, poľnohospodárskeho odpadu
 • Dopravník redlerový pre transport drevného odpadu, pilín, štiepky, biomasy, poľnohospodárskeho odpadu
 • Dopravník vibračný pre transport drevného odpadu, pilín, štiepky, biomasy, poľnohospodárskeho odpadu
 • Pilinová triediaca linka
 • Automatická linka na triedenie drevného odpadu
 • Vibračný podávač pre max. dľžku drevného odpadu 6000 mm
 • Vibračný sitový triedič ( triedenie na dve frakcie )
 • Rotačný triedič ( triedenie drevného odpadu na tri frakcie )
 • Bubnový triedič na odlúčenie piliny ( triedenie na tri frakcie )
 • Diskový triedič drevného odpadu ( triedenie na dve alebo viac frakcií )

 • Strojové zariadenia pre spracovanie guľatiny a reziva

 • Linka rámovej píly
 • Rámová píla GR 450
 • Rámová píla G 560
 • Rámová píla G 710 ; G 710R ; G 710RP ; G 710RZ
 • Rámová píla GKT 60F
 • Odlučovacie kliny VN 450 ; VN 560 ; VN 710 s nehnanými prítlačnými valcami na odlúčenie bočného reziva
 • Odlučovacie kliny RVN za rámovú pílu
 • Elektrický upínací vozík s otáčaním výrezu EV 750
 • Elektrický strediaci pomocný vozík V 750
 • Hydraulický upínací a pomocný vozík RVD 850
 • Ručný a pomocný vozík RV 750
 • Automatická linka rozmietania reziva
 • Rozmietacia a omietacia píla RP 160 ( až 10 pílových listov ) ; výkon 30-75 kW
 • Omietacia píla DN 450 ( 2-4 pílových listov ) ; ručné alebo presné nastavenie šírok
 • Omietacia píla OPHK-3 ( 2-4 pílových listov ) ; presné nastavenie šírok
 • Omietacia píla OPKS ( 2 pílové listy ) ; ručné nastavenie šírok
 • Automatická linka na omietania reziva
 • Technologický uzol automatického omietanie bočného reziva OPHK
 • Skracovacie píly pneumatické podstolné na bočné rezivo PZP 450 ; PZP 500
 • Skracovacia píla hydraulická na hranoly a prizma ZPP 700
 • Kapovacia píla KP 300
 • Kapovacia píla KP 3000
 • Válcovačka pílových pásov
 • Linka MULTI-PAK rozoberanie hrání
 • Zdvíhacia plošina
 • Dopravník valčekový hnaný a nehnaný
 • Dopravník valčekový za rámovú pílu
 • Gravitačný dopravník
 • Valčekový šnekový dopravník
 • Dopravník reťazový priečny
 • Vkladový a merací dopravník
 • Dopravník kombinovaný valčekový s vloženým priečnym reťazovým
 • Odlučovací lištový dopravník za omietaciu pílou
 • Dopravník odlučovací a poschodový za omietaciu pílou
 • Separátor pre triedenie reziva
 • Vyrovnávací dopravník pred rozmietaciu pílu
 • Automatický strediaci dopravník pred rozmietaciu pílu
 • Automatický strediaci dopravník pred omietaciu pílu
 • Nakulovač k pásovej píle
 • Triediče jednostranné a obojstranné na bočné rezivo

 • Sklad guľatiny

 • Dopravník reťazový pozdľžny pre dopravu guľatiny
 • Namerovanie a skracovanie guľatiny do požadovanej dľžky
 • Dávkovacia kaskáda guľatiny
 • Zásobník guľatiny so stupňovitým podávačom
 • Rozvážkový vozík na guľatinu
 • Vyrážače guľatiny elektromechanické a hydraulické
 • Elektrické ramenové vyrážače guľatiny
 • Strediacie ramená guľatiny
 • Triediče guľatiny jednostranné a obojstranné
 • Automatická linka na triedenie guľatiny
 • Automatická linka na triedenie slabej guľatiny
 • Zariadenie na otáčanie guľatiny

 • Vzduchotechnika

 • VZT potrubie; odsávanie do zásobníka a kontajnerov
 • Ventilátory; vyváženie obežného kolesa
 • Cyklónové odlučovače
 • Stavoznaky
 • Rotačný podávač

 • Strojová výroba na objednávku

 • Oceľové konštrukcie
 • Kovoobrábanie
 • Zváranie metódou MIG/MAG, TIG, elektródou
 • Zámočnícke práce a kovovýroba na zakázku

 • Elektroinštalácia

 • Elektrorozvádzače
 • Ovládacie pulty
 • Káblové rozvody

 • Web vytvoril © Lukáš Markovský